ஆப்பு நங்கூரம் (விரிவாக்க போல்ட்)

விரிவாக்க போல்ட் என்பது சுவர், தரை ஸ்லாப் மற்றும் நெடுவரிசையில் உள்ள பைப்லைன் ஆதரவு / ஹேங்கர் / அடைப்புக்குறி அல்லது உபகரணங்களை சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு திரிக்கப்பட்ட இணைப்பு.

 

ஹயான் போல்ட் கார்பன் / அலாய் ஸ்டீல் மற்றும் எஃகு ஆப்பு நங்கூரம் இரண்டையும் வழங்குகிறது.

அளவு: M6 முதல் M16 வரை

மேற்பரப்பு: துத்தநாகம் பூசப்பட்ட வெள்ளை அல்லது மஞ்சள், வெற்று பளபளப்பானது.