நங்கூரர்களுடன் கவுண்டர்சங்க் ஹெட் ஸ்க்ரூஸ்

பொருள், PE, NYLON, PP, PVC
நிறம்: சாம்பல், மஞ்சள், வெள்ளை, கருப்பு
கூம்பு வகை, ரிப்பட் வகை
ஆணி நங்கூரம், சுவர் நங்கூரம், இயக்கி நங்கூரம்
சுத்தியல் நங்கூரத்தைத் தாக்கியது, நங்கூரத்துடன் ஆணி
திருகுகள் அல்லது நகங்களுடன் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் சுவர் நங்கூரம்
பெரும்பாலும் சுவர் அல்லது கூரைகளுக்கு பொருளை சரிசெய்வதில்